Rất nhiều công ty thường gặp phải tình trạng nhân viên không thích thú với đồng phục văn phòng của chính công ty đó. Vậy khi may đồng phục văn phòng họ đã bỏ qua khâu nào để xảy ra tình trạng như vậy? Tại sao khi may đồng phục văn phòng người vừa ...