Vì là hình ảnh đại diện cho công ty và thương hiệu của công ty nên công việc của một người PG luôn đi kèm với những bộ đồng phục PG đẹp. Việc lựa chọn được 1 bộ đồng phục PG rất quan trọng và phải tuân theo một số những nguyên tắc nhất định: Nổi bật và thoải mái